Filosofia

La nostra visió: dissenyar i construir edificis energèticament eficients, utilitzant solucions tècniques desenvolupades, en qualsevol localització geogràfica el nostre client ens demana.

Nostres valors fonamentals:

  • Responsabilitat: El temps perdut no es poden recuperar.
  • Austeritat: Gastar més del necessari no té cap mèrit.
  • Humilitat: ningú mai està bastant bé, acceptar la part de raó d'altres.
  • Creativitat: "Bones idees" són el combustible de l'empresa.
  • Talent: Podem promoure les nostres capacitats, treballant entre nosaltres, per aconseguir els nostres objectius.

La nostra estratègia:

  • Ens estan "orientats" cap nostres CLIENTS.
  • Esperem identificar les necessitats dels nostres clients.
  • Ens esforcem a aconseguir els objectius dels nostres clients.
  • Utilitzem propi treball personal i utilitzar tecnologia pròpia.

El nostre lema:

      "LA FEINA BEN FETA: NOSTRE GARANTIA DE FUTUR".


La fórmula:

"La feina ben feta" és la combinació per iguals parts de "professionalitat" i "dedicació" de l'època.

Comments are closed